گزارش دوره امن سازی سیستم وب سرور

1397-10-17
مدیریت انتشار

مرکز تخصصی آپا دانشگاه جهرم دوره امن سازی سیستم وب سرور به مدت 5 ساعت در دی ماه 97 برای دانشجویان دانشگاه جهرم برگذار نموده است.

ارتباط با ما

07154372274
apa@jahrom.ac.ir
apa.jahrom.ac.ir
استان فارس، جهرم، دانشگاه جهرم

آماز بازدید

  • بازدید فعال 16
  • بازدید امروز 105
  • بازدید کل 1375746
  • نشانی شما 172.30.21.1

مراکز همکار

مرکز امداد رایانه ای سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان پدافند غیرعامل