دوره آموزشی امنیت کاربران سازمانی

1397-11-08
مدیریت انتشار

مرکز تخصصی آپا دانشگاه جهرم با توجه به افزایش رخدادهای امنیتی در حوزه کاربران سازمان  برای کارمندان ادارات جهرم دوره آموزشی امنیتی کاربران سازمانی جلسه اول در تاریخ 98.11.7 برگزار نمود

ارتباط با ما

07154372274
apa@jahrom.ac.ir
apa.jahrom.ac.ir
استان فارس، جهرم، دانشگاه جهرم

آماز بازدید

  • بازدید فعال 21
  • بازدید امروز 113
  • بازدید کل 1375754
  • نشانی شما 172.30.21.1

مراکز همکار

مرکز امداد رایانه ای سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان پدافند غیرعامل