گزارش چندین آسیب پذیری در سیستم عامل اندروید با امکان افشای اطلاعات، ایجاد شرایط منع سرویس، ارتقای سطح دسترسی و اجرای کد از راه دور

1396-10-30
مدیریت انتشار

چندین آسیب پذیری در سیستم عامل اندروید گوگل گزارش شده است. این آسیب پذیری ها برای مهاجم امکان اجرای کد مخرب بر روی دستگاه اندرویدی از راه دور ، ایجاد شرایط منع سرویس در سیستم اندرویدی، به دست آوردن اطلاعات مهم دستگاه اندرویدی و ارتقای سطح دسترسی تا سطح کاربر root در سیستم عامل فراهم می کند. این عملیات از طریق ایجاد یک پیلود مخرب توسط هکر و استفاده از تکنیک های مهندسی اجتماعی برای دریافت آن توسط قربانی انجام می شود.

 آسیب پذیری با شناسه CVE-2017-13176، قسمت زمان اجرای اندروید را تحت تاثیر قرار می دهد.

 آسیب پذیری های با شناسهCVE-2017-0855, CVE-2017-13177 CVE-2017-13178, CVE-2017-13179, CVE-2017-13180, CVE-2017-13181, CVE-2017-13182, CVE-2017-13183, CVE-2017-13184, CVE-2017-13191, CVE-2017-13192, CVE-2017-13193, CVE-2017-13195, CVE-2017-13196, CVE-2017-13197, CVE-2017-13199 نیز مربوط به بخش زیر ساخت مدیای سیستم عامل اندروید است.

چهار آسیب پذیری با شناسه هایCVE-2017-13208, CVE-2017-13209 CVE-2017-13210, CVE-2017-13211 مربوط به بخش سیستمی اندروید است.

 آسیب پذیری با شناسه CVE-2017-13214، کامپوننت های HTC اندروید را تحت تاثیر قرار می دهد.

آسیب پذیری های با شناسه CVE-2017-13215, CVE-2017-13216, CVE-2017-13218, CVE-2017-14497 مربوط به کامپوننت های کرنل سیستم عامل است.

آسیب پذیری های با شناسه CVE-2017-13217، CVE-2017-13225، CVE-2017-0869، نیز به ترتیب مرتبط با کامپوننت های LG ، MediaTek و NVIDIA هستند.

و در نهایت آسیب پذیری های با شناسه CVE-2017-11010, CVE-2017-11069, CVE-2017-14906, CVE-2017-14911, CVE-2017-14912, CVE-2017-14913, CVE-2017-14915, CVE-2017-15849 کامپوننت های Qualcomm اندروید را تحت تاثیر قرار می دهد.

شرکت گوگل در اول و پنجم ماه ژانویه 2018 وصله امنیتی برای پوشش تمامی این آسیب پذیری ها منتشر نموده است و در آدرس https://source.android.com/security/bulletin/2018-01-01 نیز راهنمایی ها و نکات امنیتی برای مقابله با این آسیب پذیری ارائه نموده است.

ارتباط با ما

07154372274
apa@jahrom.ac.ir
apa.jahrom.ac.ir
استان فارس، جهرم، دانشگاه جهرم

آماز بازدید

  • بازدید فعال 12
  • بازدید امروز 14
  • بازدید کل 1367669
  • نشانی شما 172.30.21.1

مراکز همکار

مرکز امداد رایانه ای سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان پدافند غیرعامل