آسیب پذیری نقض کنترل دسترسی در5.8 Fortinet FortiWebManager با امکان دسترسی admin به کنسول وب بدون پسورد

1396-10-19
مدیریت انتشار

آسیب پذیری نقض کنترل دسترسی در محصول5.8  Fortinet FortiWebManager با کد CVE-2017-14189 شناسایی شده است که امکان اتصال به کنسول وب برای کاربران فراهم باشد امکان دسترسی را به صورت کاربر admin بدون بررسی پسورد فراهم می کند.

- منبع:

  1. http://www.securityfocus.com/bid/101953/discuss

ارتباط با ما

07154372274
apa@jahrom.ac.ir
apa.jahrom.ac.ir
استان فارس، جهرم، دانشگاه جهرم

آماز بازدید

  • بازدید فعال 18
  • بازدید امروز 109
  • بازدید کل 1375750
  • نشانی شما 172.30.21.1

مراکز همکار

مرکز امداد رایانه ای سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان پدافند غیرعامل